Τρίτη, 1 Οκτωβρίου 2013

Τι είναι ο πνευμοθώρακαςΠνευμοθώρακας είναι η παθολογική κατάσταση κατά την οποία υπάρχει ελεύθερος αέρας μέσα στο θώρακα. Ο ελεύθερος αυτός αέρας βρίσκεται έξω από τον πνεύμονα αλλά μέσα στο θώρακα, με αποτέλεσμα να μειώνεται η χωρητικότητα του πνεύμονα και να ελαττώνεται η αναπνευστική λειτουργία.

Είδη πνευμοθώρακα
Πρωτοπαθής αυτόματος πνευμοθώρακας. Αυτός συμβαίνει σε συνήθως υγιή κατά τα άλλα άτομα, που πολλές φορές είναι νεαροί, ψηλόλιγνοι ενήλικες καπνιστές. Προϋποθέτει την απουσία άλλης νόσου των πνευμόνων
Δευτεροπαθής αυτόματος πνευμοθώρακας. Προκαλείται λόγω μίας ήδη υπάρχουσας νόσου των πνευμόνων (κυστική ίνωση, η πνευμονία από Pneumocysti, και σπανιότερα εμφανίζεται επί εδάφους άσθματος, βρογχιολίτιδας, αυτοάνοσων νοσημάτων κλπ)
Τραυματικός πνευμοθώρακας. Αυτός προκαλείται μετά από κάποιο τραυματισμό.
Στην κατηγορία αυτή εντάσσεται και ο ιατρογενής πνευμοθώρακας που προκαλείται κατά τη διάρκεια ιατρικών επεμβατικών πράξεων (θωρακοκέντηση, τοποθέτηση κεντρικών φλεβικών γραμμών κ.λ.π).
Ο πνευμοθώρακας υπό τάση είναι μια απειλητική για τη ζωή κατάσταση κατά την οποία υπάρχει συσσώρευση αέρα υπό πίεση μέσα στην κοιλότητα του υπεζωκότα. Αυτή η κατάσταση προκύπτει όταν τραυματισμένος ιστός δημιουργεί βαλβιδικό μηχανισμό μίας κατευθύνσεως, επιτρέποντας στον αέρα να εισέρχεται στην κοιλότητα του υπεζωκότα και εμποδίζοντας τον να εξέλθει.
Η κατάσταση εξελίσσεται ταχύτατα προκαλώντας αναπνευστική ανεπάρκεια, καρδιοαγγειακή κατάρρευση και τελικά, αν δεν αντιμετωπιστεί εγκαίρως, θάνατο.

Ο πνευμοθώρακας μπορεί να παρουσιαστεί με τα πιο κάτω συμπτώματα:
Πόνος στο στήθος
Δύσπνοια
Ταχύπνοια
Βήχας
Κυάνωση σε περίπτωση υποξαιμίας

Τα συμπτώματα του πνευμοθώρακα εξαρτώνται από το αν αυτός είναι πρωτοπαθής ή δευτεροπαθής. Έτσι, γενικά ο πρωτοπαθής πνευμοθώρακας δεν προκαλεί ιδιαίτερα θορυβώδη συμπτώματα στον ασθενή, σε αντίθεση με το δευτεροπαθή ο οποίος είναι κατά κανόνα σοβαρότερος και χρήζει διαφορετικής αντιμετώπισης. Συνήθως ο πόνος στο θώρακα γίνεται πιο έντονος με το βήχα ή το γέλιο αλλά δεν επηρεάζεται από τις κινήσεις των μυών π.χ. κίνηση ώμου.


Αντιμετώπιση του πνευμοθώρακα
Ο μικρός πνευμοθώρακας δηλαδή αυτός που είναι μικρότερος από το 20% του μισού του θώρακα, σε ασθενείς δίχως υποκείμενη πνευμονική πάθηση δεν απαιτεί θεραπεία και υποχωρεί εντός 2-3 εβδομάδων. Με τη χορήγηση οξυγόνου, το χρονικό διάστημα που χρειάζεται ο ασθενής για να γίνει καλά, μειώνεται σημαντικά.
Σε εκτεταμένους όμως πνευμοθώρακες, πρέπει να αφαιρεθεί αυτός ο ελεύθερος αέρας, γι’αυτό γίνεται αρχικά αναρρόφηση με βελόνη ή αν ο πνευμοθώρακας καταλαμβάνει περισσότερο από το 20% του ημιθωρακίου, τοποθετείται στην υπεζωκοτική κοιλότητα σωλήνας, το περιφερικό άκρο του οποίου εμβαπτίζεται σε δοχείο με νερό. Όταν τα συντηρητικά μέτρα αποτύχουν, όπως σε ένα πνευμοθώρακα που δεν υποχωρεί ή υποτροπιάζει, διενεργείται χειρουργική θωρακοτομή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου